Walidatory mobilne

Walidator mobilny to specjalny program umożliwiający sprawdzenie
poprawności stworzonej strony mobilnej wg określonych standardów.